Policy för kakor

Denna cookiepolicy förklarar hur cookies fungerar på Immediate Bitmasters och varför vår webbplats behöver dem för att fungera korrekt. Vi rekommenderar att du bekantar dig grundligt med denna policy innan du fortsätter att använda Immediate Bitmasters.

Vad är cookies?

Webbplatser som Immediate Bitmasters använder cookies för att identifiera sina kunder. Cookies genereras av vår server vid ditt första besök på Immediate Bitmasters och lagras på den enhet som du använde för att komma åt vår webbplats. Om du sedan återvänder till vår webbsida kan vår server känna igen dig och komma ihåg dina preferenser.

Cookies roll

Cookies är ett oersättligt verktyg för moderna webbplatser. För det första ger de värdefull feedback om webbplatsens tekniska prestanda. Cookies kan till exempel registrera eventuella fel eller andra problem som våra användare stöter på när de surfar på Immediate Bitmasters, vilket vi sedan kan åtgärda och förhindra att de uppstår i framtiden. Dessutom kan cookies berätta mer för oss om våra användares surfvanor och vilka typer av innehåll de föredrar eller ogillar. Med hjälp av denna information kan vårt team förbättra Immediate Bitmasters så att våra kunder får en roligare och mer produktiv webbmiljö.

Dessutom är cookies användbara för mer än datainsamling. De kan aktivera vissa funktioner på webbplatsen som gör surfupplevelsen mer bekväm för våra användare. Till exempel kan cookies spara dina inloggningsuppgifter för framtida bruk, komma ihåg dina preferenser med mera.

Vilka typer av cookies använder vi?

Immediate Bitmasters:s webbplats använder sig av tre huvudsakliga typer av cookies.

Viktiga kakor

Dessa funktionella cookies är de viktigaste av de tre typerna. Utan dem kommer Immediate Bitmasters-webbplatsen inte att fungera som våra utvecklare avsett. Dessa cookies hjälper oss med följande:

  • Se till att vår webbplats fungerar smidigt och att tekniska fel minimeras;
  • Samla in information om våra användares preferenser så att vi kan anpassa deras upplevelse och göra tiden på Immediate Bitmasters mer njutbar och relevant;
  • Hänvisa våra användare till andra webbsidor från tredje part som innehåller material eller produkter som vi anser kan vara användbara för våra kunder, t.ex. finansiella mäklare;
  • Visa upp innehållet på vår webbplats på det mest optimala och användarvänliga sättet;
  • Tillhandahålla ytterligare tjänster för att göra surfupplevelsen på Immediate Bitmasters så smidig som möjligt.

Cookies för Google Analytics

Immediate Bitmasters har också ett avtal med Google om att använda Google Analytics på vår webbplats. Dessa icke nödvändiga cookies hjälper oss att få en djupare förståelse för våra användares preferenser och den övergripande prestandan på vår webbplats.

Med hjälp av Google Analytics kan vårt team till exempel ta reda på vilka delar av vår webbplats som är mest populära bland våra kunder. Omvänt kan vi upptäcka avsnitt som användarna tenderar att ignorera. Detta ger oss mer information om vilka typer av innehåll som kunderna föredrar eller tycker är användbart och visar också på områden där vi kan behöva förbättra oss.

Dessutom hjälper Google Analytics cookies oss också att lära oss mer om bakgrunden till vår användarbas. Genom att förstå mer om våra kunders demografiska, socioekonomiska eller andra egenskaper kan vi ytterligare anpassa deras surfupplevelse för att bättre tillgodose deras intressen.

Observera att Google inte får använda data som samlats in om Immediate Bitmasters-användare via Google Analytics-cookies.

Cookies från tredje part

Kunder kan också se länkar till tredje parts resurser inom webbplatsinnehållet på Immediate Bitmasters. Vi länkar ibland till sådana sidor för att ge dig tillgång till finansiella mäklare, utbildningsresurser, olika typer av handelsprogramvara eller annat innehåll som kan verka relevant. Därför kan du stöta på tredjepartscookies på Immediate Bitmasters som tillhör dessa andra webbplatser.

Dessutom hjälper cookies från tredje part till att skapa en bro mellan Immediate Bitmasters och andra webbplatser som du besöker och överför dina surfpreferenser för en mer njutbar upplevelse anpassad efter dina intressen.

Vägra användning av cookies

Både nödvändiga och icke nödvändiga cookies är av stor betydelse för Immediate Bitmasters, och vi rekommenderar att du tillåter användningen av dem. Tack vare dem kan du uppleva vår webbplats som avsett, med alla inbyggda funktioner. Samtidigt kan vi lära oss mer om webbplatsens prestanda, lösa tekniska problem och göra ytterligare förbättringar av livskvaliteten eller andra förbättringar.

Det står dock alla användare fritt att bestämma om de vill tillåta användning av cookies eller inte. Du har rätt att neka cookies, men var medveten om att detta kan påverka din surfupplevelse negativt.

Du kan neka cookies vid ditt första besök på Immediate Bitmasters i popup-fönstret som informerar dig om cookie-användning. Alternativt kan du inaktivera cookies (alla typer eller bara icke nödvändiga) direkt från din webbläsares inställningar.

Ändringar av innehåll

Immediate Bitmasters förbehåller sig rätten att uppdatera, ta bort eller göra andra ändringar i något av innehållet på sin webbplats, inklusive denna cookiepolicy, med eller utan föregående meddelande till våra kunder.

Alla ändringar som görs blir giltiga när de publiceras på vår webbplats. Användaren rekommenderas att regelbundet läsa igenom våra policyer för att säkerställa att de är bekanta med de senaste versionerna. Din fortsatta användning av Immediate Bitmasters innebär att du samtycker till alla innehållsändringar som vi gör.

Frågor och synpunkter

Vi står till ditt förfogande om du har några frågor eller vill ge Immediate Bitmasters feedback om din erfarenhet av cookies på vår webbplats. Navigera till vår kontaktsida för att lära dig mer om de kommunikationskanaler vi har tillgängliga.

sv_SESV