Villkor och bestämmelser

Följande avtal om villkor och bestämmelser styr hur användare ska interagera med Immediate Bitmasters, ägaren av denna webbplats. Detta avtal gäller för alla sidor på denna webbplats och alla andra webbresurser som Immediate Bitmasters äger eller förvaltar. Varje användare av webbplatsen är skyldig att följa de användarvillkor som här anges.

Inledning

Samtycke

Alla besökare är skyldiga att följa dessa regler och villkor när de surfar på Immediate Bitmasters. Om det finns någon del av detta avtal som du inte håller med om, måste du sluta använda vår webbplats omedelbart. Om du fortsätter att använda Immediate Bitmasters, kommer din användning att tolkas som informerat samtycke till dessa villkor.

Terminologi

Inom ramen för detta Avtal kan du se oss hänvisa till Immediate Bitmasters även med pronomen i första person eller termer som "denna webbplats" med mera. När det gäller våra kunder kan vi hänvisa till er som "användare" och relaterad vokabulär, samt andra personens pronomen som "du" eller "din(a)".

Ålderskrav

Eftersom minderåriga inte kan ge sitt samtycke eller ingå avtal är Immediate Bitmasters inte lämpligt för dem. Du måste vara myndig (18, 21 eller annan, baserat på din lokala jurisdiktion) för att använda våra tjänster. Sluta använda Immediate Bitmasters om du är minderårig.

Senast uppdaterad: 18 april 2023.

Friskrivning från risk

Syftet med Immediate Bitmasters

Tänk på att vårt företag inte är en finansiell mäklare och inte erbjuder finansiella tjänster eller betalningshanteringstjänster. Dessutom utvecklar vi inte några handelsplattformar eller programvara. Immediate Bitmasters är inte heller en registrerad marknadsexpert och är inte kvalificerad att tillhandahålla investerings- eller finansiell rådgivning av något slag.

Omfattning av tjänsterna

Det enda syftet med Immediate Bitmasters är att erbjuda marknadsföringstjänster till anslutna mäklare genom att rikta potentiella handlare till dem. De tredjepartsmäklare som vi har samarbetat med erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster genom vilka du potentiellt kan investera i olika tillgångar eller bedriva andra kommersiella satsningar. Immediate Bitmasters:s roll är att informera dig om dessa företag och deras tjänster, och ansluta dig till dem vid registrering. Att utnyttja dessa mäklares tjänster och ägna sig åt någon form av investering eller handel sker efter kundens eget gottfinnande och faller helt utanför ramen för Immediate Bitmasters:s tjänster.

Det är upp till användaren att besluta om man vill inleda ett handels- eller investeringsavtal med våra partner. Om du bestämmer dig för att fortsätta ska du göra din due diligence och göra adekvata efterforskningar om det företag vi kopplar ihop dig med för att avgöra om de har laglig rätt att erbjuda sina tjänster i det land där du är bosatt.

Alla investeringar innebär en risk för ditt kapital. Alla resultat från din handelsaktivitet, oavsett om de är positiva eller negativa, tillskrivs dig ensam. Immediate Bitmasters ansvarar inte för några resultat från dina finansiella aktiviteter.

Tillhörighet

Vi har partnerskap med flera sådana mäklare som är aktiva i olika delar av världen, och vår algoritm tilldelar användare till dem automatiskt. Immediate Bitmasters får provisioner från dessa mäklare för framgångsrika kundhänvisningar, en praxis som kallas affiliate-marknadsföring.

Innehåll på webbplatsen

Vår webbplats ger viss information om finans- och kryptovalutamarknaderna som potentiellt kan fungera som en introduktion till området. Detta innehåll är dock inte avsett som investeringsrådgivning och kan inte användas som grund för att fatta några handels- eller investeringsbeslut.

Dessutom kan Immediate Bitmasters inte ge några garantier för innehållets riktighet, sanningsenlighet, fullständighet eller relevans vid tidpunkten för användarens surfning. På grund av marknadens oförutsägbara och volatila natur är det inte säkert att vi kan uppdatera innehållet på vår webbplats så att det återspeglar det senaste läget på marknaden.

Alla investeringsbeslut är dina egna och ligger inte på något sätt inom Immediate Bitmasters:s ansvarsområde.

Lokala begränsningar

Även om vår webbplats kan vara tillgänglig från de flesta länder runt om i världen, var medveten om att kryptovalutahandel omfattas av lokala bestämmelser. Immediate Bitmasters erbjuder inte sina tjänster till kunder i Storbritannien, där marknadsföringen av kryptovalutabaserade CFD:er begränsas av PS 20/10 från Financial Conduct Authority. Kunder från USA och delar av Kanada kan också vara oförmögna att använda våra tjänster. Andra restriktioner kan gälla i olika regioner. Det är kundens ansvar att ta reda på vilka rättsliga riktlinjer som gäller i deras land och avgöra om våra tjänster är lämpliga.

Ansvarsfriskrivning för dotterbolag

Immediate Bitmasters inkluderar ibland länkar till tjänster eller produkter från tredje part på vår webbplats. När kunder följer sådana länkar och gör ett köp får vi en provision från den tredje part som äger respektive webbplats. Om du följer våra affiliate-länkar tillkommer inga extra kostnader för varor och tjänster för dig.

Kunderna förstår att Immediate Bitmasters inte på något sätt är ansvarig för eventuella förluster eller skador som de kan drabbas av efter att ha använt våra affiliate-länkar. Immediate Bitmasters:s provision är inte knuten till något särskilt resultat från användarens handelsaktivitet.

Användning av Immediate Bitmasters:s webbplats

Avbrott i tjänsten

Immediate Bitmasters strävar efter att erbjuda tjänster av hög kvalitet och en smidig surfupplevelse. Vi kan dock inte garantera att användarna inte kommer att stöta på enstaka tekniska problem eller avbrott i tjänsten.

Sådana fel och problem kan uppstå oväntat, och då måste vårt team utföra akut underhåll för att lösa problemet. Dessutom kan vi också utföra schemalagt underhåll för att göra förbättringar på vår webbplats för att ge en bättre surfupplevelse i framtiden. Under sådana perioder kan tillgången till Immediate Bitmasters vara begränsad.

Även om Immediate Bitmasters ska försöka hålla kunderna informerade om kommande planerade avbrott i tjänsten, förbehåller vi oss rätten att utföra underhåll eller begränsa åtkomsten till vår webbplats av andra skäl utan att meddela användarna i förväg.

Länkar till tredje parts resurser

Immediate Bitmasters kan ibland inkludera länkar till tredje parts webbplatser för att tillhandahålla ytterligare information som kan vara av intresse för våra kunder. Alla sådana resurser är rent informativa. Immediate Bitmasters påstår sig inte ha verifierat de tredjepartsresurser vi länkar till och lämnar inga garantier avseende deras relevans, riktighet eller faktiska sanningsenlighet. Användare rekommenderas att göra ytterligare efterforskningar och alltid själva verifiera den information de ser på sådana webbplatser.

Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som direkt eller indirekt orsakas av tekniska fel på vår webbplats eller de webbplatser från tredje part som vi kan länka till eller genom att använda det innehåll som tillhandahålls där.

Ändringar av innehåll

Vidare har Immediate Bitmasters rätt att uppdatera, radera eller ändra allt innehåll på sin webbplats, inklusive detta avtal om villkor och bestämmelser, med eller utan föregående meddelande. De ändringar vi gör träder i kraft så snart de har publicerats på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet läsa igenom innehållet på vår webbplats och bekanta dig med den senaste versionen. Om du fortsätter att använda Immediate Bitmasters, kommer det att betraktas som informerat samtycke till eventuella innehålls- eller policyändringar som görs.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen Immediate Bitmasters och dess underwebbplatser, inklusive men inte begränsat till text, kod, bilder, videor, ljud och mer, är vår immateriella egendom, utom i de fall där vi har angett en källa från tredje part. Användare av webbplatsen får inte kopiera, sprida eller försöka ändra vårt skyddade innehåll, vare sig mot ersättning eller gratis.

Den som vill använda våra immateriella rättigheter måste kontakta Immediate Bitmasters i förväg för att få vårt skriftliga medgivande. Vi förbehåller oss rätten att avslå din begäran om samarbete.

Kunderna får skriva ut innehållet på Immediate Bitmasters:s webbplats för eget bruk.

Befrielse från ansvarsskyldighet

Immediate Bitmasters ansvarar inte för förluster eller skador som kan uppstå till följd av följande:Avbrott i åtkomsten till vår webbplats eller andra tekniska problem på Immediate Bitmasters;Användning av vår webbplats, webbplatser från tredje part som vi länkar till och deras innehåll;Faktiska, typografiska eller andra misstag på Immediate Bitmasters och eventuella webbplatser från tredje part som vi länkar till.

Förfrågningar

Kunderna är välkomna att kontakta oss med frågor, kommentarer eller funderingar om Immediate Bitmasters och användningen av vår webbplats och våra tjänster. Använd kontaktformuläret för att kommunicera med oss.

Användning av cookies

Detta avsnitt behandlar kortfattat användningen av cookies på Immediate Bitmasters. För mer information om denna fråga, se vår djupgående cookiepolicy.

Som alla andra moderna webbplatser använder Immediate Bitmasters cookies för att underlätta vissa tjänster och mäta webbplatsens prestanda. Cookies är små filer som består av text och siffror som fungerar som identifierare för varje unik webbplatsbesökare. Våra servrar genererar dem vid ditt första besök på Immediate Bitmasters. Därefter lagras dessa filer på din enhet och används för att identifiera dig när du besöker oss igen.

Vi använder huvudsakligen tre typer av cookies:

Viktiga kakor

Dessa permanenta cookies är ansvariga för att möjliggöra tjänster som automatisk ifyllning av formulär, komma ihåg din inloggningsinformation och mer. De är därför nödvändiga för en smidig surfupplevelse. Om du inaktiverar dem kommer vissa aspekter av Immediate Bitmasters inte att vara tillgängliga för dig, och du kanske inte upplever vår webbplats på det avsedda sättet.

Cookies från Google Analytics

Google Analytics-cookies är inte nödvändiga. De ger dock värdefulla insikter om den tekniska prestandan på vår webbplats. De kan berätta mer om vilket innehåll våra användare interagerar med och vilka deras preferenser är. Med hjälp av den informationen kan vi planera framtida förbättringar av vår webbplats och leverera en tjänst som är bättre anpassad till dina intressen.

Cookies från tredje part

Kunderna kan också stöta på cookies som placerats på vår webbplats av våra tredjepartspartners.

Även om vi rekommenderar att du godkänner Immediate Bitmasters:s användning av cookies, har du rätt att vägra att göra det. Du kan neka cookies i popup-fönstret vid ditt första besök på Immediate Bitmasters eller avaktivera dem direkt från dina webbläsarinställningar.

Rättslig efterlevnad

Alla användare samtycker till att följa de villkor som beskrivs ovan, tillsammans med alla relevanta lagar i det land där de är bosatta. Dessutom ber vi våra kunder att följa korrekt onlineetikett och avstå från att använda nedsättande språk när de kommunicerar med Immediate Bitmasters eller andra besökare på webbplatsen. Du får inte heller publicera något skadligt material, inklusive skadlig kod och virus eller länkar till sådant.

Om vi upptäcker brott mot detta avtal eller misstänker att ett brott har begåtts under användningen av Immediate Bitmasters, ska vi vidta motsvarande åtgärder. Vid behov ska vi meddela de ansvariga myndigheterna och samarbeta i deras utredningar.

sv_SESV